Αναρτήσεις

"ΟΙ ΓΛΑΡΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ"

Εικόνα
.
Μας έλεγαν οι παλιοί.
«Αν δείτε τους γλάρους να φεύγουν από τη θάλασσα και να κάνουν πάνω προς το χωριό,θα έχει πολύ βροχή»
Στον τρούλο και στο καμπαναριό του Αγίου Δημητρίου
5/2/2019


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Starttech Ventures"

Εικόνα

ΟΙ ΜΕΝΙΔΙΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Εικόνα
«Ήταν παραμονή της Αγίας Παρασκευής του 1906 και στον Ασπρόπυργο(Καλύβια) γιόρταζαν το τοπικό τους πανηγύρι. Οι Μενιδιάτες συνήθιζαν να πηγαίνουν στο πανηγύρι του Ασπρόπυργου και με την ευκαιρία αυτή, να κατεβαίνουν κάτω στην παραλία και να κάνουν τα μπάνια τους για τρείς ή τέσσερις ημέρες. Έφευγαν με 5-6 σούστες ομάδες συγγενών και φίλων με τα απαραίτητα τρόφιμα και κατασκήνωναν κάτω από τις ελιές και τις τζιτζιφιές της παραλίας των Καλυβίων. Όλος ο εκεί παραλιακός χώρος ανήκε στους Καλυβιώτες και απείχε μισή ώρα από το χωριό τους, που ήταν στο βορεινό μέρος της θέσεως αυτής. Ο τόπος αυτός ήταν εύφορος, ποτιστικός, και κατάσπαρτος από περιβόλια με ντομάτες, αγγούρια και όλα τα ζαρζαβατικά. Το πότισμα γινόταν καθημερινά με νερά πηγαδιών που τα αντλούσαν με τα νερομάγκανα. Οι Μενιδιάτες μετά το πανηγύρι και τα μπάνια τους ετοίμαζαν , όπως πάντα, τα πράγματά τους για να επιστρέψουν στο Μενίδι».
Χρήστος Καλογράνης ΟΙ ΜΕΝΙΔΙΑΤΕΣ 1990

1821

Εικόνα

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΤΙΕΣ

Εικόνα
Με τη φωτογραφική μου.

https://attikigh.blogspot.gr/

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

Εικόνα
Τὴν Παρασκευὴν τῆς ληξάσης ἑβδομάδος, ἀνεκαλύφθη, ἔν τινι ἀγρῷ, παρὰ τὰ Καλύβια τῆς Χασιᾶς, τοῦ νῦν δήμου Φυλῆς, ἐν τῷ μεταξὺ τοῦ χωρίου τούτου καὶ τῆς Ἐλευσῖνος χώρῳ τῷ γνωστῷ Θριασίῳ πεδίῳ, καὶ βεβαιότατον ἐν τῷ ἀρχαίῳ δήμῳ τῶν Θριασίων, ἀνάγλυφον καλῆς ἐργασίας, ἀνῆκον εἰς τάφον. Τὸ ἀνάγλυφον, ὅπερ τὴν χθὲς Κυριακήν, μεταβὰς εἰς Καλύβια, εἶδον, παριστᾷ, ὡς συνήθως ἐν τοῖς ἐπιτυμβίοις παραστάσεσιν, ἀριστερᾷ μὲν τῷ ὁρῶντι, γέροντα καθήμενον ἐπὶ ἕδρας, ἄντικρυ τούτου νεανίαν, παρὰ τὸν γέροντα δὲ καὶ σχεδὸν μέσον τούτου καὶ τοῦ νεανίου, γυναῖκα. Τοῦ νεανίου ἡ κεφαλὴ ἐλλείπει, ἀλλὰ τὸ σῶμα διετηρήθη ἀκέραιον, ἐκτὸς τῶν δύο δακτύλων τῆς ἀριστερᾶς χειρός, καθηκούσης ἐπὶ τὸν ἀριστερὸν μηρὸν τοῦ ἀντίχειρος καὶ τοῦ δείκτου, οἵτινές εἰσι τεθραυσμένοι. Ἀνατομικῶς τὸ σῶμα τοῦ νεανίου, γυμνοῦ, εἶνε τελειότατον, ἡ δὲ στάσις αὐτοῦ καλλιτεχνικωτάτη. Τοῦ καθημένου γέροντος ὁ μὲν κορμὸς εἶνε γυμνὸς τὸ δ’ ἐπίλοιπον τοῦ σώματος καλύπτεται ὑπὸ χλαμύδος· οἱ πόδες αὐτοῦ φέρουσιν ὑποδήματα, ἀναπαύονται δὲ …

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΚΑΛΥΒΙΑ ΤΗΣ ΧΑΣΙΑΣ

Εικόνα
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
15/10/2017

"Η Οσγιά (Πάρνηθα) και τα Χασιώτικα Καλύβια (Ασπρόπυργος) στο στρατηγικό σχεδιασμό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Αναγωγή στο σήμερα".
Ομιλητής  ο κύριος Γεώργιος Πραχαλιάς , Υπ. διδάκτωρ Γεωπολιτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – και Τακτικό Μέλος της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών .